grit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za grit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.grit <part prés gritting; prét, part passé gritted> [Brit ɡrɪt, Am ɡrɪt] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za grit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

grit v slovarju PONS

grit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文