gross v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za gross v slovarju angleščina»francoščina

I.gross <pl gross> [Brit ɡrəʊs, Am ɡroʊs] SAMOST (twelve dozen)

gross v slovarju PONS

Prevodi za gross v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za gross v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

gross Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文