grow v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za grow v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] GLAG preh.

II.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] GLAG nepreh.

2. grow (of something abstract):

passer de x à y

I.grow in GLAG [Brit ɡrəʊ -, Am ɡroʊ -] (grow in)

I.grow out GLAG [Brit ɡrəʊ -, Am ɡroʊ -] (grow [sth] out, grow out [sth])

I.grow out of GLAG [Brit ɡrəʊ -, Am ɡroʊ -] (grow out of [sth])

Prevodi za grow v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

grow v slovarju PONS

Prevodi za grow v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za grow v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

grow Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文