hammer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hammer v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi tongs

I.hammer out GLAG [Brit ˈhamə -, Am ˈhæmər -] (hammer out [sth], hammer [sth] out) (negotiate)

I.hammer in GLAG [Brit ˈhamə -, Am ˈhæmər -] (hammer in [sth], hammer [sth] in)

hammer v slovarju PONS

Prevodi za hammer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za hammer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hammer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文