handed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za handed v slovarju angleščina»francoščina

cack-handed [Brit kakˈhandɪd, Am ˌkækˈhændəd] PRID Brit inf

empty-handed [Brit ˌɛmptɪˈhandɪd, Am ˌɛm(p)tiˈhændəd] PRID

heavy-handed [Brit ˌhɛvɪˈhandɪd, Am ˈˌhɛvi ˈˌhændəd] PRID

handed v slovarju PONS

Prevodi za handed v slovarju angleščina»francoščina

handed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

on the one hand ..., on the other (hand) ...
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文