hang v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hang v slovarju angleščina»francoščina

I.hang [Brit haŋ, Am hæŋ] SAMOST (way something hangs) (of curtain, garment)

III.hang <prét, part passé hung> [Brit haŋ, Am hæŋ] GLAG nepreh.

to get the hang of sth inf/of doing , inf
tu as pigé inf
hang it all inf!
zut! inf
hang John inf!
hanged if I know inf!
sb/sth can go hang , let sb/sth go hang Brit inf
well I'll be hanged inf, dated!

glej tudi sheep

hang over threat, danger, unpleasant prospect, suspicion person, project:

hang v slovarju PONS

Prevodi za hang v slovarju angleščina»francoščina

hang Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文