hanging v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hanging v slovarju angleščina»francoščina

I.hanging [Brit ˈhaŋɪŋ, Am ˈhæŋɪŋ] SAMOST

II.hanging [Brit ˈhaŋɪŋ, Am ˈhæŋɪŋ] PRID LAW

I.hang [Brit haŋ, Am hæŋ] SAMOST (way something hangs) (of curtain, garment)

III.hang <prét, part passé hung> [Brit haŋ, Am hæŋ] GLAG nepreh.

to get the hang of sth inf/of doing , inf
tu as pigé inf
hang it all inf!
zut! inf
hang John inf!
hanged if I know inf!
sb/sth can go hang , let sb/sth go hang Brit inf
well I'll be hanged inf, dated!

glej tudi sheep

hanging v slovarju PONS

Prevodi za hanging v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za hanging v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hanging Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文