he'd v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za he'd v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

he'd → he had, → he would

Individual translation pairs

Prevodi za he'd v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

he'd v slovarju PONS

Prevodi za he'd v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi will2, will1, have

Individual translation pairs

Prevodi za he'd v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

he'd Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文