head's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za head's v slovarju angleščina»francoščina

1. head ANAT (of person, animal):

2. head (mind):

crâne m inf, pej
il a un grain inf
to give sb head vulg sl Am
tailler une pipe à qn vulg sl

glej tudi head for

head's v slovarju PONS

Prevodi za head's v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

head's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

head's iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文