head-on v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za head-on v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.head-on [Brit ˌhɛdˈɒn, Am ˈhɛd ˈˌɑn] PRID lit

II.head-on [Brit ˌhɛdˈɒn, Am ˈhɛd ˈˌɑn] PRIS

I.tackle [Brit ˈtak(ə)l, Am ˈtæk(ə)l] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za head-on v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bras-le-corps <à bras-le-corps> [abʀalkɔʀ] PRIS

I.front|al (frontale) <mpl frontaux> [fʀɔ̃tal, o] PRID

II.front|al SAMOST m

collision [kɔlizjɔ̃] SAMOST ž

I.front [fʀɔ̃] SAMOST m

II.de front PRIS

III.front [fʀɔ̃]

IV.front [fʀɔ̃]

glej tudi sueur

head-on v slovarju PONS

Prevodi za head-on v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za head-on v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

head-on Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文