heard v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za heard v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

heard → hear

glej tudi hear

1. hear (perceive with ears):

2. hear (learn, find out about):

II.hear <prét, part passé heard> [Brit hɪə, Am hɪr] GLAG nepreh.

III.hear <prét, part passé heard> [Brit hɪə, Am hɪr]

1. hear (perceive with ears):

2. hear (learn, find out about):

II.hear <prét, part passé heard> [Brit hɪə, Am hɪr] GLAG nepreh.

III.hear <prét, part passé heard> [Brit hɪə, Am hɪr]

I.hear of GLAG [Brit hɪə -, Am hɪr -] (hear of [sb/sth])

I.hear from GLAG [Brit hɪə -, Am hɪr -] (hear from [sb])

Individual translation pairs
oft-quoted/-repeated/-heard

Prevodi za heard v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

heard v slovarju PONS

Prevodi za heard v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za heard v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

heard Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文