heart v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za heart v slovarju angleščina»francoščina

1. heart ANAT (of human, animal):

2. heart (site of emotion, love, sorrow etc):

3. heart (innermost feelings, nature):

4. heart (capacity for pity, love etc):

I.heart-to-heart [Brit ˌhɑːttəˈhɑːt, Am ˈˌhɑrt ˌtə ˈhɑrt] SAMOST

II.heart-to-heart [Brit ˌhɑːttəˈhɑːt, Am ˈˌhɑrt ˌtə ˈhɑrt] PRID PRIS

heart v slovarju PONS

Prevodi za heart v slovarju angleščina»francoščina

Fraze:

heart Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文