hearts v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hearts v slovarju angleščina»francoščina

2. heart (site of emotion, love, sorrow etc):

3. heart (innermost feelings, nature):

+ subj in my heart (of hearts)

I.heart-to-heart [Brit ˌhɑːttəˈhɑːt, Am ˈˌhɑrt ˌtə ˈhɑrt] SAMOST

II.heart-to-heart [Brit ˌhɑːttəˈhɑːt, Am ˈˌhɑrt ˌtə ˈhɑrt] PRID PRIS

hearts v slovarju PONS

Prevodi za hearts v slovarju angleščina»francoščina

hearts Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文