helicopter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za helicopter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.helicopter [Brit ˈhɛlɪkɒptə, Am ˈhɛləˌkɑptər] SAMOST

I.helicopter in GLAG [Brit ˈhɛlɪkɒptə -, Am ˈhɛləˌkɑptər -] (helicopter [sth/sb] in, helicopter in [sth/sb])

I.helicopter out GLAG [Brit ˈhɛlɪkɒptə -, Am ˈhɛləˌkɑptər -] (helicopter [sth/sb] out, helicopter out [sth/sb])

Prevodi za helicopter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

helicopter v slovarju PONS

helicopter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文