hiding v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hiding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

hiding [Brit ˈhʌɪdɪŋ, Am ˈhaɪdɪŋ] SAMOST

II.hide <prét hid; part passé hidden> [Brit hʌɪd, Am haɪd] GLAG preh.

III.hide <prét hid; part passé hidden> [Brit hʌɪd, Am haɪd] GLAG nepreh.

I.hide away GLAG [Brit hʌɪd -, Am haɪd -] (hide [sth] away, hide away [sth])

Prevodi za hiding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hiding v slovarju PONS

Prevodi za hiding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.hide2 <hid, hidden> [haɪd] SAMOST Brit, Aus

Prevodi za hiding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hiding Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文