higher v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za higher v slovarju angleščina»francoščina

4. high Am inf SCHOOL → high school

4. high (great, intense):

glej tudi high school

high-pitched [Brit ˌhʌɪˈpɪtʃt, Am ˈhaɪ ˈˌpɪtʃt] PRID

higher v slovarju PONS

Prevodi za higher v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Fraze:

Prevodi za higher v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

higher Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

higher iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

higher iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文