hinder v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hinder v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.hind <pl hinds or hind> [Brit hʌɪnd, Am haɪnd] SAMOST ZOOL

Individual translation pairs

Prevodi za hinder v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hinder v slovarju PONS

Prevodi za hinder v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za hinder v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hinder Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be able to talk the hind leg(s) off a donkey Brit inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文