hire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hire v slovarju angleščina»francoščina

I.hire [Brit ˈhʌɪə, Am ˈhaɪ(ə)r] SAMOST

I.hire out GLAG [Brit ˈhʌɪə -, Am ˈhaɪ(ə)r -] (hire out [sth], hire [sth] out)

hire v slovarju PONS

Prevodi za hire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za hire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文