hole v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hole v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi money

2. money (funds):

à mon avis

top-hole [Brit, Am ˈtɑp ˌhoʊl] PRID Brit inf, dated

hole v slovarju PONS

Prevodi za hole v slovarju angleščina»francoščina

hole Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

hole iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文