holidays v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za holidays v slovarju angleščina»francoščina

I.holiday [Brit ˈhɒlɪdeɪ, Am ˈhɑləˌdeɪ] SAMOST

holidays v slovarju PONS

Prevodi za holidays v slovarju angleščina»francoščina

holidays Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文