hot v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hot v slovarju angleščina»francoščina

1. hot (very warm):

hot-headedness [Brit ˌhɒtˈhɛdɪdnəs, Am ˈhɑtˈˌhɛdədnəs] SAMOST

hot-headedly [Brit ˌhɒtˈhɛdɪdli, Am ˈhɑtˈˌhɛdədli] PRIS

hot-headed [Brit ˌhɒtˈhɛdɪd, Am ˈhɑtˌhɛdəd] PRID

hot v slovarju PONS

Prevodi za hot v slovarju angleščina»francoščina

hot Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文