hotel v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hotel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

hotel [Brit həʊˈtɛl, Am hoʊˈtɛl] SAMOST

Prevodi za hotel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hotel v slovarju PONS

Prevodi za hotel v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za hotel v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hotel Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文