hotting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hotting v slovarju angleščina»francoščina

II.hot up GLAG [Brit hɒt -, Am hɑt -] (hot [sth] up)

1. hot (very warm):

hot-headedness [Brit ˌhɒtˈhɛdɪdnəs, Am ˈhɑtˈˌhɛdədnəs] SAMOST

hot-headedly [Brit ˌhɒtˈhɛdɪdli, Am ˈhɑtˈˌhɛdədli] PRIS

hotting v slovarju PONS

Prevodi za hotting v slovarju angleščina»francoščina

hotting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文