hounds v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hounds v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.hound down GLAG [Brit haʊnd -, Am haʊnd -] (hound down [sb], hound [sb] down)

Prevodi za hounds v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hounds v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文