household v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za household v slovarju angleščina»francoščina

household [Brit ˈhaʊshəʊld, Am ˈhaʊsˌ(h)oʊld] SAMOST

household v slovarju PONS

Prevodi za household v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za household v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

household Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文