households v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za households v slovarju angleščina»francoščina

household [Brit ˈhaʊshəʊld, Am ˈhaʊsˌ(h)oʊld] SAMOST

households v slovarju PONS

Prevodi za households v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za households v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

households Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文