human v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za human v slovarju angleščina»francoščina

I.human [Brit ˈhjuːmən, Am ˈ(h)jumən] SAMOST

II.human [Brit ˈhjuːmən, Am ˈ(h)jumən] PRID

human v slovarju PONS

Prevodi za human v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za human v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

human Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to err is human prov

human iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za human v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文