humble v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za humble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.humble [Brit ˈhʌmb(ə)l, Am ˈhəmbəl] PRID

humble-bee [Brit ˈhʌmb(ə)lbiː, Am ˈhəmb(ə)lbi] SAMOST dated

Individual translation pairs

Prevodi za humble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

humble v slovarju PONS

Prevodi za humble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za humble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

humble Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à mon humble avis, ...
to eat humble pie [or crow Am, Aus ] inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文