hundred v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hundred v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.hundred [Brit ˈhʌndrəd, Am ˈhəndrəd] SAMOST

II.hundred [Brit ˈhʌndrəd, Am ˈhəndrəd] PRID

Prevodi za hundred v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hundred v slovarju PONS

Prevodi za hundred v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi eighty, eight

Individual translation pairs

Prevodi za hundred v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

hundred Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文