hundreds v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hundreds v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.hundred [Brit ˈhʌndrəd, Am ˈhəndrəd] SAMOST

II.hundred [Brit ˈhʌndrəd, Am ˈhəndrəd] PRID

Prevodi za hundreds v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

hundreds v slovarju PONS

Prevodi za hundreds v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi eighty, eight

Individual translation pairs

Prevodi za hundreds v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

hundreds Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文