hunting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hunting v slovarju angleščina»francoščina

hunting [Brit ˈhʌntɪŋ, Am ˈhən(t)ɪŋ] SAMOST

house-hunting [Brit ˈhaʊshʌntɪŋ, Am ˈhaʊsˌhən(t)ɪŋ] SAMOST

flat-hunting [Brit ˈflathʌntɪŋ, Am ˈflætˌhən(t)ɪŋ] SAMOST Brit

hunting v slovarju PONS

Prevodi za hunting v slovarju angleščina»francoščina

hunting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

loge ž
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文