idle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za idle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.idle away GLAG [Brit ˈʌɪd(ə)l -, Am ˈaɪdl -] (idle away [sth], idle [sth] away)

Prevodi za idle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

idle v slovarju PONS

Prevodi za idle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za idle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

idle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文