illegal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za illegal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.illegal [Brit ɪˈliːɡ(ə)l, Am ɪ(l)ˈliɡəl] SAMOST Am

II.illegal [Brit ɪˈliːɡ(ə)l, Am ɪ(l)ˈliɡəl] PRID

Prevodi za illegal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

illegal v slovarju PONS

Prevodi za illegal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za illegal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

illegal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

illegal iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文