imperative v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za imperative v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.imperative [Brit ɪmˈpɛrətɪv, Am əmˈpɛrədɪv] SAMOST

II.imperative [Brit ɪmˈpɛrətɪv, Am əmˈpɛrədɪv] PRID

Prevodi za imperative v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

imperative v slovarju PONS

imperative Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文