important v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za important v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

important [Brit ɪmˈpɔːt(ə)nt, Am ɪmˈpɔrtnt] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za important v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

important v slovarju PONS

Prevodi za important v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za important v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

important Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文