independent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za independent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.independent [Brit ɪndɪˈpɛnd(ə)nt, Am ˌɪndəˈpɛndənt] SAMOST

II.independent [Brit ɪndɪˈpɛnd(ə)nt, Am ˌɪndəˈpɛndənt] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za independent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

independent v slovarju PONS

independent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

independent iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za independent v slovarju francoščina»angleščina

independent iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za independent v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文