indicated v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za indicated v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za indicated v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

indicated v slovarju PONS

Prevodi za indicated v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za indicated v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

indicated Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文