individual v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za individual v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.individual [Brit ɪndɪˈvɪdʒʊ(ə)l, ɪndɪˈvɪdjʊ(ə)l, Am ˌɪndəˈvɪdʒ(u)əl] SAMOST

II.individual [Brit ɪndɪˈvɪdʒʊ(ə)l, ɪndɪˈvɪdjʊ(ə)l, Am ˌɪndəˈvɪdʒ(u)əl] PRID

Individual Voluntary Arrangement [ˌɪndɪvɪdjʊəl ˌvɒləntrɪ əˈreɪndʒmənt] Brit

Prevodi za individual v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

individual v slovarju PONS

Prevodi za individual v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za individual v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

individual Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

individual iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za individual v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文