inevitable v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za inevitable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za inevitable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

inevitable v slovarju PONS

Prevodi za inevitable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za inevitable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

inevitable Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文