inflation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za inflation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

inflation [Brit ɪnˈfleɪʃ(ə)n, Am ɪnˈfleɪʃ(ə)n] SAMOST

anti-inflation [Am ˌæn(t)iɪnˈfleɪʃ(ə)n, ˌænˌtaɪɪnˈfleɪʃ(ə)n] PRID avant n

Prevodi za inflation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

inflation v slovarju PONS

Prevodi za inflation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za inflation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

inflation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文