injury v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za injury v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

injury [Brit ˈɪn(d)ʒ(ə)ri, Am ˈɪndʒ(ə)ri] SAMOST

musculoskeletal injury, MSI [Brit mʌskjʊləʊˈskɛlɪt(ə)l ˌɪn(d)ʒ(ə)ri] SAMOST MED

Individual translation pairs

Prevodi za injury v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

injury v slovarju PONS

injury Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文