inside v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za inside v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.inside SAMOST [Brit ɪnˈsʌɪd, Am ɪnˈsaɪd]

III.inside PREDLOG [Brit ɪnˈsʌɪd, Am ɪnˈsaɪd] a. Am inside of

IV.inside PRID [Brit ˈɪnsʌɪd, Am ˈɪnˌsaɪd, ɪnˈsaɪd]

Prevodi za inside v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

inside v slovarju PONS

Prevodi za inside v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi outside

glej tudi inside

Individual translation pairs

Prevodi za inside v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

inside Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to overtake on the inside Brit, Aus
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文