inside-left v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za inside-left v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za inside-left v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.intérieur (intérieure) [ɛ̃teʀjœʀ] PRID

II.intérieur SAMOST m

inside-left v slovarju PONS

Prevodi za inside-left v slovarju angleščina»francoščina

inside-left Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文