institutions v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za institutions v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

institution [Brit ɪnstɪˈtjuːʃ(ə)n, Am ˌɪnstəˈt(j)uʃ(ə)n] SAMOST

5. institution Am → institute

glej tudi institute

I.institute [Brit ˈɪnstɪtjuːt, Am ˈɪnstəˌt(j)ut] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za institutions v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

institutions v slovarju PONS

institutions Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

institutions iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za institutions v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文