insurance v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za insurance v slovarju angleščina»francoščina

insurance [Brit ɪnˈʃʊər(ə)ns, Am ɪnˈʃʊrəns] SAMOST

insurance v slovarju PONS

Prevodi za insurance v slovarju angleščina»francoščina

insurance [ɪnˈʃʊərəns, Am -ˈʃʊrəns] SAMOST

insurance Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文