interests v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za interests v slovarju angleščina»francoščina

I.interest [Brit ˈɪnt(ə)rɪst, Am ˈɪnt(ə)rəst] SAMOST

interests v slovarju PONS

Prevodi za interests v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za interests v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

interests Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文