interior v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za interior v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.interior [Brit ɪnˈtɪərɪə, Am ˌɪnˈtɪriər] SAMOST

II.interior [Brit ɪnˈtɪərɪə, Am ˌɪnˈtɪriər] PRID

Prevodi za interior v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

interior v slovarju PONS

Prevodi za interior v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.interior [ɪnˈtɪərɪəʳ, Am -ˈtɪrɪɚ] PRID inv

II.interior [ɪnˈtɪərɪəʳ, Am -ˈtɪrɪɚ] SAMOST

Prevodi za interior v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

interior Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文