invited v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za invited v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.invite SAMOST [Brit ˈɪnvʌɪt, Am ˈɪnvaɪt] inf

1. invite person:

Individual translation pairs

Prevodi za invited v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
to invite (à to)
to invite (à to, à faire to do)
to invite (à to)

invited v slovarju PONS

Prevodi za invited v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za invited v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

invited Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文