is… v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za is… v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi be

be <part prés being, 3e pers sg prés is, prét was, part passé been> [Brit biː, Am bi] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za is… v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

is… v slovarju PONS

Prevodi za is… v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za is… v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

is… Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

she is taller than he (is) [or him inf ]
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文