it… v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za it… v slovarju angleščina»francoščina

it's → it is, → it has

I.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY SAMOST

II.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY PRID attr

it… v slovarju PONS

Prevodi za it… v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

it's = it is

ˈPost-it® (registered trademark of the 3M Company)

Prevodi za it… v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

it… Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文